För rengöringen använder vi olika typer av specialutrustningar som förs genom ventilationssystemet och avlägsnar föroreningarna med hjälp av tryckluft eller roterande viskor.

Ventilationssystemet transporterar den luft vi sedan skall använda, det är inte många som tänker på det. Smutsig ventilation ger en grogrund för mögel som kan göra oss sjuka, dessutom är ett ventilationssystem med damm en brandfara då det lätt kan ta eld och sprida elden snabbt mellan olika delar av byggnaden.

 

Lagstadgad rengöringsintervaller för ventilationsanläggningar

En gång per år:
Yrkesmässiga kök (t.ex. Restauranger)
Snickerier, sprutmålerier, tvättinrättningar,
textilfabriker, bagerier, rökerier och industri- och andra lokaler där det i ventilationsanläggningarna kan samlas betydande mängder sådana ämnen som lätt sprider brand.
Ventilationsanläggningar för utrymmen i vilka brännbar vätska industriellt framställs eller används.

En gång vart femte år:
Sjukhus, omsorgshem och slutna anstalter,
daghem, skolor, inkvarteringsrörelser, internat
och trakteringsrörelsers gästutrymmen.